+972-544-753345 info@milankarmeli.com

באהבה, אנחנו לוקחים כל מיני תפקידים. להיות חפים מפשע ובלתי נזקקים הם תפקידים רבי עוצמה שנושאים תכונות מניפולטיביות ויוצרים דינמיקה לא מודעת במערכת היחסים. סרטון זה מתאר תפקידים אלה תוך הצגת דרכים להיות מודעים לתוצאותיהם. היא גם מציעה רעיונות המצביעים על דרכים לריפוי הפצעים העומדים מאחורי תפקידים אלה.