+972-544-753345 info@milankarmeli.com

עבודה תהליכית בקבוצות

סדנאות הריטריט הן בראש ובראשונה מעבדה שבה ניתן לחקור בצורה בטוחה

סדנאות הריטריט מעניקות לכם הזדמנות לחקור יחד נושאים שונים מחוץ לאזור הנוחות הרגיל שלכם, בערב אחד, בסוף שבוע או לפרקי זמן ארוכים יותר. המערך הקבוצתי מסייע למשתתפים להתאמן בחשיפה כנה ולקבל שיקוף דרך הקבוצה ודרכי.

כל סדנאות הריטריט ערוכות בצורה מובנית ומאורגנת מראש, והן כוללות תרגילים המאפשרים אינטראקציה וחקר ומשלבות בתוכן שיטות מדיטציה ותנועה שונות. בדרך כלל שלושת עמודי התווך רבי העוצמה של הטיפול בקונסטלציה משפחתית, ריפוי טראומות וביואנרגטיקה, הם חלק בלתי נפרד מסדנאות הריטריט.

סדנאות ריטריט מרכזיות

תהליך עומק ״שנה של אלכימיה״תהליך 'שנה של אלכימיה' מעודד ומלמד אתכם להקשיב לאופן שבו הרצון שלכם מבטא את עצמו ולדברים שהוא מבקש לגלות. בתהליך זה תעברו דרך המכשולים שאתם פוגשים במסלול חייכם, ובה בעת תעקבו אחר לחישת הנפש שלכם. זוהי חקירה מעמיקה אל מה שמבקש ריפוי, חקירה הפותחת דלת לפריחה חדשה בתוככם.

סדנת "האומץ לאהוב" (Love Consciousness) היא מסע חקר מעמיק לבדיקת הדרך שבה אנו אוהבים. בסדנה זו יוצאות לאור דינאמיקות חשובות היוצרות מערכות יחסים בריאות.

סדנת "צל האהבה שלי" ((My Love Shadow, היא צעידה לתוך צלליה של האהבה, התבוננות באופן בו אנו נזקקים לאהבה, יוצרים בתוכה מניפולציות ותופשים אותה. זהו תהליך חשוב בו אנו מכבדים את המורכבות שלנו ומביאים אותנטיות למערכות היחסים שלנו.

סדנת Awakaning of Love נועדה לנער את האבק מלבכם ולחבר אתכם עם כמיהה עמוקה יותר של הנפש.

יש בכוח הקולקטיבי של הקבוצה עוצמה המסייעת לחולל ריפוי ושינוי

כשאת/ה משתתפים בסדנת ריטריט, יש לך הזדמנות ליצור קשר מחודש עם לבך, לומר את האמת שלך ולהתיידד עם הצללים שלך בסביבה בטוחה. תקבל/י גם כלים להבאת מודעות וריפוי רבים יותר אל חיי היומיום שלך.

בסדנאות הריטריט אנו מתמקדים בדינמיקות במערכות יחסים ובאינטגרציה של הצללים. שם אתם יכולים להביע בבטחה פגיעות, דבר שיעצים אתכם, ללמוד על עצמכם ולהתרפא.

ההקשבה לאחרים מעודדת אתך לחלוק את הסיפור שלך, ואתם חשים באנרגיה רבה יותר ומוכנים למסע החיים שלכם.

למידע נוסף על השתתפות בסדנאות ריטריט או ארגונן, אנא צרו איתי קשר