+972-544-753345 info@milankarmeli.com
דרך לא קונבנציונאלית לריפוי פצעים במשפחה

דרך לא קונבנציונאלית לריפוי פצעים במשפחה

לכל אחד מאתנו יש מצפון שהוא אישי וייחודי לו. הוא עוצב מאז שהיינו ילדים קטנים ומספק לנו הדרכה לגבי מה צודק ומה שגוי, מה מוסרי ומה בלתי מוסרי, ולמעשה גורם לנו להרגיש שייכים או מנודים. כל זה תלוי בשאלה אם אנו פועלים על פי הערכים והסטנדרטים של התרבות והקוד החברתי שספגנו...