+972-544-753345 info@milankarmeli.com
כיצד נוכל אנחנו, ה"גברים" להישאר רלוונטיים

כיצד נוכל אנחנו, ה"גברים" להישאר רלוונטיים

הדעות הקדומות שיש לגברים כלפי נשים נטועות בעומק התודעה שלנו. אני עצמי גבר שגדל בגרמניה שלאחר המלחמה על ברכי ערכים מעורבים. גדלתי במה שנקרא סביבה מודרנית, פתוחה וליברלית למדי, אך מהולה בכמה ערכי דת ותרבות. עם זאת, אינני יכול לומר שבמשפחתי או במעגלים אחרים בחיי זכיתי...